Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch

Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch

 UBND TP. Nha Trang vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động nhằm xây dựng hình ảnh và hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độ ...
Hướng đến chuẩn mực ứng xử trong hoạt động du lịch

Hướng đến chuẩn mực ứng xử trong hoạt động du lịch

 Sở Du lịch vừa tổ chức lễ phát động triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là một trong những giải pháp để hướng đến chuẩn mực ứng xử văn minh trong hoạt động ...
Tin mới nhất
Thời tiết