Khanh Hoa Province 관광학과

칸 호아 관광 포털

Tin tức nổi bật
러시아 상트페테르부르크와 웨비나 개최 준비

러시아 상트페테르부르크와 웨비나 개최 준비

Khanh Hoa 성 인민위원회는 Khanh Hoa와 Green City 간의 협력을 촉진하기 위한 웨비나 개최에 대한 외교부의 제안에 동의하는 2021년 8월 5일자 공식 서한  7428/UBND-KGVX호를 발행했다. 본문 내용에 따르면 성 인민위원회는 상트페테르부르크 시, 러시아연방 및 기타 기관의 대외관계위원회를 교류하고 연락하여 개최의 준비와 ...
의 농산물 소비 촉진을 위한 온라인 회의 개최

의 농산물 소비 촉진을 위한 온라인 회의 개최

2021년 7월 22일 오전에 Khanh Hoa 인민위원회는 Khanh Son 지역의 농산물 소비 촉진을 위한 온라인 회의를 개최했다. Nha Trang 쪽에는Nguyen Tan Tuan당위원회 부서기장, Khanh Hoa 인민위원회의장, 산업통상부, 농업농촌개발부, 정보통신부 대표자, 운송 운송, 의료, 슈퍼마켓 사업, 유통업체의 대표자들은 함께 ...
"Khanh Hoa 지방 사회 참여로 지속 가능한 관광 개발 모델"의 프로젝트 결과 인정

"Khanh Hoa 지방 사회 참여로 지속 가능한 관광 개발 모델"의 프로젝트 결과 인정

2021년 8월 2일 Khanh Hoa 성 인민위원회는 결과 인정에 대한 결정 번호 2210/QD-UBND를 발표했고 지방 과학 및 기술 프로젝트 "Khanh Hoa의 커뮤니티 참여를 통한 지속 가능한 관광 개발 모델"의 결과에 대한 사용권 및 소유권을 인도했다. 이 프로젝트는 베트남 경제 과학 협회의 사회 경제 개발 연구 센터가 의장을 맡고 있으며 지방 ...
Khanh Hoa 지방으로 가는 에어 차터 (Charter) 항공편으로 백신 여권을 소지한 국제 관광객을 환영하기 위한 시범 계획 개발 정책에 일치하는 것

Khanh Hoa 지방으로 가는 에어 차터 (Charter) 항공편으로 백신 여권을 소지한 국제 관광객을 환영하기 위한 시범 계획 개발 정책에 일치하는 것

2021년 7월 12일자, Khanh Hoa인민위원회는 Khanh Hoa 지방으로 가는 전세기로 백신 여권을 소지한 국제 관광객을 환영할 파일럿 계획에 대한 공식 공문서의 6248/UBND-KGVX호를 발표하여 Khanh Hoa 지방으로 가는 전세기 항공편으로 백신 여권을 소지한 국제 관광객을 환영한다. 이에 따라 Khanh Hoa 지방 인민 위원회는 ...
2021년 Khanh Hoa 지방의 OCOP 프로그램에 참여할 공동관광 서비스

2021년 Khanh Hoa 지방의 OCOP 프로그램에 참여할 공동관광 서비스

2021-2025년에 Khanh Hoa 에서 원 코뮌 원 제품 프로그램 (OCOP) 프로그램의 구현 계획을 진행하여Khanh Hoa 지방 인민위원회는 Khanh Hoa 지방의 원 코뮌 원 제품 프로그램 (One Commune One Product Program) 2021의 시행 계획을 공포하는 2021년 7월 26일자 결정서의 2141/QD-UBND호를 ...
워킹 스트리트 – Bai Tien야시장 사업 제안

워킹 스트리트 – Bai Tien야시장 사업 제안

교통청은 Nha Trang도시 Vinh Hoa동에 위치한 Hon Mot산에서 워킹 스트리트 – Bai Tien 야시장 사업의 시행을 허용하는 제안에 동의하기 위해 지방 인민위원회에 공문서를 제출했다.Tay Nha Trang 투자 및 컨설팅 회사의 제안에 따르면 이 프로젝트의 면적은 4.867m2이고 그 중 거리 건설용 토지 면적은 약 2.600 m2이고 ...
바다 관광과 소금 생산 및 가공 체험 여행의 결합

바다 관광과 소금 생산 및 가공 체험 여행의 결합

2021년 7월 26일, Khanh Hoa 성의 인민위원회는 Khanh Hoa의 2021-2030년 기간에 소금 생산 및 가공 가치를 개선하기 위한 프로젝트를 승인하는 결정서의 2142/QD-UBND호를 발표했다. 따라서 프로젝트의 내용에는 협동조합과 기업 간의 소금 생산 및 가공 연결을 개발하고 관광과 관련된 전통 소금 생산의 보존 및 개발 모델을 ...
우대서비스패키지진행하는Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang

우대서비스패키지진행하는Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang

Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang은 2021년여름관광을활성화하기위한인센티브프로그램과 Khanh Hoa 관광국의관광객유치계획을전개하기위해코로나를떠나황홀한휴양으로테마의우대서비스패키지를전개한다. 프로그램의세부사항은다음과같다.가격: 2,289,000/VND/인/박, 예약기간: 2021년 6월 16일 ~ 2021년 9월 ...
TIN TỨC NỔI BẬT
Hình ảnh Khánh Hòa
  • 7-diem-chup-anh_0c9f6
  • 1562213384_0fc98
  • maxresdefault_85822
  • nha-trag-10_821cc
  • nhin-tu-tren-cao-thap-tram-huong-vntrip-e1502441210772_5595d
  • thap-ba-ponagar-5476e47e1cec2_2e218
Liên hệ chúng tôi
KHÁM PHÁ VỀ DU LỊCH KHÁNH HÒA
Hãy là người đầu tiên biết cập nhật diễn biến mới nhất của Du Lịch Khánh Hòa!
Hè sôi động cùng du lịch Khatoco

Hè sôi động cùng du lịch Khatoco

Mùa hè là mùa du lịch sôi động nhất trong năm khi bạn và gia đình có thể thỏa thích lên rừng xuống biển, đi khắp xứ Trầm hương cùng du lịch Khatoco. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này, Công ...
29/04/2021
CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ CỦA VINPEARL

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ CỦA VINPEARL

Thực hiện Kế hoạch kích cầu nhằm khôi phục từng bước các hoạt động du lịch, Vinpearl xây dựng một số sản phẩm và chương trình mới rất hấp dẫn và triển khai từ mùa hè này, đó là sản phẩm Khóa học Trại ...
18/06/2021