Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm”

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm”

Thực hiện Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng và quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng ...
Tin mới nhất
Thời tiết