Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH 2009

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH 2009

  UBND TỈNH KHÁNH HÒA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               ...
Ban hành Chương trình kích cầu du lịch nội địa

Ban hành Chương trình kích cầu du lịch nội địa

  Nhằm thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch nội địa, khích lệ người dân đi tham quan du lịch tới các vùng miền trong nước, qua đó nâng cao tình yêu quê hương đất ...
Tin mới nhất
Thời tiết