Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 về việc ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch được ban hành với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn liền với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững, từng bước hướng đến nền kinh tế xanh, thực hiện tăng trưởng xanh. Sử dụng hiệu quả, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu, chủ động phòng ngừa và kiểm soát, hạn chế các nguồn gây ô nhiễm suy thoái môi trường. Nâng cao năng lực quản lý môi trường, quan trắc môi trường, huy động nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường, đẩy mạnh kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Từng bước thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất và phát triển công nghệ môi trường, hạn chế phát triển mới và có lộ trình giảm dần các hoạt động kinh tế tiêu tốn nhiều năng lượng, tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư, nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Nhiệm cụ thể của Kế hoạch: Nâng cao năng lực quản lý môi trường, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp, nâng cao năng lực quan trắc môi trường. Chủ động phòng ngừa và kiểm soát hạn chế các nguồn gây ô nhiễm suy thoái môi trường, quản lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt. Bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, thu gom và xử lý chất thải y tế. Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại và sinh vật biến đổi gen, bảo vệ các loại nguy cấp, quý hiếm. Tăng cường năng lực ứng phó, xử lý sự cố môi trường, phối hợp tuyên truyền và bảo vệ môi trường. Trong kế hoạch nhiệm vụ cũng được giao cụ thể từng sở, ban, ngành, trong đó Sở Du lịch giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Theo Kế hoạch, danh mục các dự án đầu tư về môi trường giai đoạn 2021-2025 do Sở Du lịch chủ trì gồm: Rà soát, đánh giá về tổn thất và thiệt hạo do biến đổi khí hậu gây ra đối với hoạt động du lịch tại các khu vực có nguy cơ cao; Xây dựng mô hình thí điểm thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu, điểm, cơ sở lưu trú.

Hiện nay ngành du lịch - dịch vụ được chọn là ngành trọng tâm trong phát triển kinh tế của tỉnh Khánh Hòa trong suốt nhiều năm qua với tốc độ tăng trưởng hàng năm cao. Tuy nhiên việc tập trung các hoạt động trong khu vực vịnh Nha Trang về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường biển, công tác quản lý rác thải và đang dạng sinh học biển. Do vậy, Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 được ban hành sẽ xác định rõ các vấn đề môi trường cần ưu tiên giải quyết nhằm đảm bảo cho tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển bền vững.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch do Tổng cục Du lịch tổ chức tại Nha Trang

 

Luyện Mạnh Cường – Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa


Tác giả: Luyện Mạnh Cường
Nguồn: nhatrang-travel.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin mới nhất
Thời tiết