Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khánh Hòa ban hành Nghị quyết về mức chi hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 quy đinh một số nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Theo đó đối tượng áp dụng của Nghị quyết bao gồm: tổ chức kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư, khai thác kinh doanh tại địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng; Cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nội dung và mức chi hỗ trợ: Lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn tối đa 15 triệu đồng/địa điểm; Phát triển sản phẩm du lịch tối đa 40 triệu đồng/sản phẩm; Trang thiết bị cần thiết ban đầu cho cá nhân, hộ gia đình, người dân trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch tối đa 30 triệu đồng/ hộ; Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phục vụ khách du lịch cho cá nhân, hộ gia đình, người dân trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch tối đa 100 triệu đồng/năm/địa phương; Xúc tiến sản phẩm du lịch cộng đồng tối đa 100 triệu đồng/năm/địa phương. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí thường xuyên hàng năm của Chương trình hành động ngành du lịch Khánh Hòa.

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giao cho UBND tỉnh tổ chức nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn đại điểm, mô hình có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, trên cơ sở đó triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2022.

Lễ mừng lúa mới của đồng bào dân tộc huyện Khánh Sơn

 

Luyện Mạnh Cường – Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa


Tác giả: Luyện Mạnh Cường
Nguồn: http://nhatrang-travel.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin mới nhất
Thời tiết