Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Thống kê khách du lịch nước ngoài tại các cơ sở lưu trú

Thống kê khách du lịch nước ngoài tại các cơ sở lưu trú

 Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vừa có văn bản gửi các sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đề nghị thống kê số lượng khách du lịch nước ngoài hiện lưu trú tại ...
Tin mới nhất
Thời tiết