Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Trung tâm Thương Mại Vincom Plaza Lê Thánh Tôn

Trung tâm Thương Mại Vincom Plaza Lê Thánh Tôn


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ký.

Đính kèm Quyết định: QD DI 62.signed.pdf


Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn: www.nhatrang-travel.com