Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Trung tâm thương mại thuộc Công ty TNHH MTV Co.op Mart Nha Trang

Trung tâm thương mại thuộc Công ty TNHH MTV Co.op Mart Nha Trang


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, trong thời hạn 03 năm kể từ ngày ký

Đính kèm Quyết định: QD DI 194.signed.pdf


Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn: www.nhatrang-travel.com