Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Thành Thành - Cho thuê xe du lịch từ 4 - 45 chỗ

Thành Thành - Cho thuê xe du lịch từ 4 - 45 chỗ


Địa chỉ: 44 Lê Thành Phương, Phường Phương Sài, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại:  (84)2583. 527.007
Fax: (84) 2583. 522.033
Hotline: (84) 903 503 304
Email: info@thanhthanhtravel.vn
Website: www.thanhthanhtravel.com.vn


Tác giả: Phạm Bá Đạt
Nguồn: www.nhatrang-travel.com