Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Con Sẻ Tre - Cho thuê tàu và ca nô tham quan đảo vịnh Nha Trang

Con Sẻ Tre - Cho thuê tàu và ca nô tham quan đảo vịnh Nha Trang


Add: 120 Tran Phu - Phường Vinh Nguyen - Nha Trang

Tel: 02583 590 595 - 02583 590 596

Hotline: 0982 989 192

Email:
consetrevillage@yahoo.com.vn


Nguồn: www.nhatrang-travel.com