Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

VP BANK - NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

VP BANK - NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG


  • PGD Nha Trang
  • Số 26 Yersin, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 356 1887

 

  • PGD Phước Tiến

       160 Ngô Gia Tự, phường Phước Tiến, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3 512 179

 


Nguồn: www.nhatrang-travel.com