Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

VIETBANK - NGÂN HÀNG VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

VIETBANK - NGÂN HÀNG VIỆT NAM THƯƠNG TÍN


Chi nhánh: Chi nhánh Khánh Hòa

Địa chỉ: 24 Yersin, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Liên hệ: Điện thoại: (0258) 222 7373. Fax: (0258) 222 7368

 

Chi nhánh: PGD Vĩnh Phước

Địa chỉ: Số 530 Đường 2 tháng 4, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, T. Khánh Hoà

Liên hệ: Điện thoại: (0258) 3541 888. Fax: (0258) 3541 878

 

Chi nhánh: Phòng giao dịch Ninh Hòa

Địa chỉ: Số 274 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Liên hệ: Điện thoại: (0258) 246 5278

 

Chi nhánh: Phòng giao dịch Vạn Ninh

Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Huệ, Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Liên hệ: Điện thoại: (0258) 246 5553


Nguồn: www.nhatrang-travel.com