Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

KIENLONGBANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG

KIENLONGBANK - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG


 

· CN Khánh Hòa

Địa chỉ: 54A Yersin, Phường Phương Sài, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 356 3446

Email: khanhhoa@kienlongbank.com


PGD Diên Khánh

Địa chỉ: 140 Lạc Long Quân, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 375 3111

Email: dienkhanh.kh@kienlongbank.com

 

· PGD Vĩnh Hải - Tạm ngưng giao dịch sáng thứ Bảy, từ 01/7/2020

Địa chỉ: 420 Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 354 1133

Email: vinhhai.kh@kienlongbank.com

 

· PGD Bình Tân - Tạm ngưng giao dịch sáng thứ Bảy, từ 01/7/2020

Địa chỉ: 260 Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3883 777

Email: binhtan.kh@kienlongbank.com

 

· PGD Ninh Hòa

Địa chỉ: 523A Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Tx.Ninh Hòa, Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 3635 863

Email: ninhhoa.kh@kienlongbank.com

 

· PGD Cam Ranh

Địa chỉ: 72-74 Đường 22/8, Phường Cam Thuận, Tx.Cam Ranh, Khánh Hòa

Điện thoại: (0258) 395 6767

Email: camranh.kh@kienlongbank.com

 

 


Nguồn: www.nhatrang-travel.com