Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Khách sạn D'Qua

Khách sạn D'Qua


Email: reservation@dquahotel.com /sm@dquahotel.com

Điện thoại: (0258). 3.837.777


Nguồn: www.nhatrang-travel.com