Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

An Lâm Retreats Ninh Vân Bay

An Lâm Retreats Ninh Vân Bay


Địa chỉ: Bán đảo Hòn Hèo, Thôn Tân Thanh, Thị Xã Ninh Hòa, Nha Trang

Email: rsvn.nvb@anlam.com

Điện thoại: (+84) 0258 3728 388

Website: https://anlam.com/ninh-van-bay/our-retreat/?swcfpc=1

Quyết định: TB Co s_ d_ Ði_u ki_n kinh doanh Luu trú.pdf


Tác giả: T.PH
Nguồn: www.nhatrang-travel.com; www.nhatrang-travel.com.vn; dulich.khanhhoa.gov.vn