Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Khách sạn TTC Hotel Premium - Michelia

Khách sạn TTC Hotel Premium - Michelia


Được Tổng cục Du lịch công nhận Đạt tiêu chuẩn 5 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Quyết định số: 1749/QĐ-TCDL ngày 30/12/2020

Email: Michelia.ttchotels.com

Điện thoại: (0258).3.820.820


Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn: www.nhatrang-travel.com