Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Ariyana Smart Condotel Nha Trang

Ariyana Smart Condotel Nha Trang


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn 5 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Quyết định số: 28/QĐ-TCDL ngày 09/01/2020

Email: reservation.nha@smartcondotel.com

Điện thoại: (0258).3.552.888 / (0258).3.552.999

 

 


Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn: www.nhatrang-travel.com