Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Khách sạn Nagar

Khách sạn Nagar


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn 4 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Quyết định: 926/QĐ-TCDL ngày 24/12/2019

Email: info@nagarhotel.com

Điện thoại: (0258) 3.877. 888 — (0258) 3.599.899


Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn: www.nhatrang-travel.com