Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Khách sạn GEM

Khách sạn GEM


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn 3 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Quyết định: 967/TCDL-KS ngày 15/8/2017

Email: info@dungthanhhotel.vn

Điện thoại: (0258).3.897.799 – 3.818.688


Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn: www.nhatrang-travel.com