Khanh Hoa Province 관광학과

칸 호아 관광 포털

Tin tức nổi bật
인도 신문은 세계 최고의 리조트 10대에 나트랑을 소개

인도 신문은 세계 최고의 리조트 10대에 나트랑을 소개

타임즈 오브 인디아(The Times of India)는 방금 “세계 최고의 리조트 10대”이라는 기사를 게시했다. 특히 베트남의 해안도시 나트랑은 작가가 독자들과 국내외 관광객들에게 소개한 세계 9대 관광지 옆에 위치하게 되어 영광이다.신문에 따르면 세계 최고의 리조트 10대는 체르마트 (스위스), 퀸즐랜드 (뉴질랜드), 씨엠립 (캄보디아), 리미니 ...
비엣젯(Vietjet), 한국과 해안 도시 나트랑을 연결하는 노선 재개

비엣젯(Vietjet), 한국과 해안 도시 나트랑을 연결하는 노선 재개

2022년 5월 20일 오후 13시 5분, 159명의 승객을 태우고 서울에서 나트랑으로 돌아오는 비엣젯의 첫 비행은 물대포 의식과 신선한 화환, 베트남의 사랑을 보여주는 선물과 따뜻한 환대로 환영받았다.비엣젯은 나트랑에 이어 5월부터 서울-푸꾸옥, 서울-하이퐁 노선을 계속 재개통해 베트남-한국을 연결하는 총 노선 수를 6개 노선으로 늘릴 예정이다. 이에 ...
인도와 관광을 연결하기 위한 노력

인도와 관광을 연결하기 위한 노력

Covid-19 전염병 이후 칸호아를 방문하는 중국인과 러시아인 관광객 수가 크게 감소하므로 관광산업은 인도 시장에서 새로운 관광객을 찾기 위해 노력하였다. 관광 개발 협력을 촉진하기 위해 많은 연결 활동을 한 후에는 양측 비즈니스가 곧 특정 제품을 가질 때가 되었다.협력 촉진그동안 Covid-19 전염병으로 인해 관광산업이 크게 위축되고 있다. 관광 ...
관광은 신속하게 회복함

관광은 신속하게 회복함

칸호아 관광산업은 정부가 3월 15일부터 관광 활동을 완전히 재개하도록 허용한 후 매우 빠르게 회복되고 있다. 국내 관광객 시장 외에도 항공사들이 깜라인(Cam Ranh) 공항으로 가는 국제 노선 재개를 시작할 때 국제 관광객 시장의 발전도 매우 긍정적이다.아주 좋은 사업 결과관광부에 따르면 지난 5월 이 지역의 방문객은 약 235,000명으로 작년 ...
나트랑(Nha Trang)은 선전을 강화하고 문명화된 관광 행동규칙을 이행하는 약속 서명을 조직함

나트랑(Nha Trang)은 선전을 강화하고 문명화된 관광 행동규칙을 이행하는 약속 서명을 조직함

2022년 5월 16일 브리핑에서의 시 인민위원회장의 결론에 대한 2022년 5월 18일자 통지 제471/TB-UBND호에 명시된 나트랑(Nha Trang)시 인민위원회의 지시에 따라 수행한다. 그리고 주간 및 월간 실무 브리핑에서의 시·도당 상임위원회 결론의 이행에 관한 2022년 5월 19일자 공문 제3380/UBND-VP 호에 따라 수행한다. 나트랑 ...
6월 16일부터 19일까지 나트랑(Nha Trang)에서 열리는 2022년 나트랑 바다 관광 축제

6월 16일부터 19일까지 나트랑(Nha Trang)에서 열리는 2022년 나트랑 바다 관광 축제

5월 25일에Ms. Nguyen Thi Le Thanh, 관광청장은 “나트랑 - 감동의 마음”을 주제로 한 2022년 나트랑 바다 관광 축제가 6월 16일부터 19일까지 나트랑시 2/4 광장에서 개최될 것이라고 말씀하였다.2022년 나트랑 바다 관광 축제의 하이라이트는 칸호아의 관광을 소개하는 200개 부스가 참가하는 관광 박람회이다. 또한 축제에는 ...
여름을 맞이하는 나트랑 예술 프로그램 개최 준비, “색으로 가득찬 나트랑(Nha Trang)”

여름을 맞이하는 나트랑 예술 프로그램 개최 준비, “색으로 가득찬 나트랑(Nha Trang)”

2022년 칸호아(Khanh Hoa) 성에서 문화, 관광 및 스포츠 활동 개최에 관한 2022년 2월 7일자 지방 인민위원회의 계획서 제1025/KH-UBND호를 시행함에 있어 문화체육국은 다음 프로그램을 포함하여 2022년 여름을 맞이하는 나트랑 프로그램 개최 계획을 세웠다.2022 오션 홀릭 나트랑 (Ocean Holic Nha Trang) 음악 ...
성수기 여름 여행을 위한 만반의 준비

성수기 여름 여행을 위한 만반의 준비

4월 30일과 5월 1일에는 Khanh Hoa를 찾는 관광객이 증가할 것으로 예상될 것이다. 관광 사업체들은 신나는 여름 관광 시즌을 위한 모멘텀을 만들기 위해 적극적으로 손님을 맞이할 계획을 세웠다.좋은 회복 신호지난 훙브엉 왕조 기념일에는 외국인 관광객 1000명, 국내 관광객 54440명이 포함된 약 55,440명의 관광객들은  칸호아(Khanh ...
TIN TỨC NỔI BẬT
Hình ảnh Khánh Hòa
  • 7-diem-chup-anh_0c9f6
  • 1562213384_0fc98
  • maxresdefault_85822
  • nha-trag-10_821cc
  • nhin-tu-tren-cao-thap-tram-huong-vntrip-e1502441210772_5595d
  • thap-ba-ponagar-5476e47e1cec2_2e218
Liên hệ chúng tôi
KHÁM PHÁ VỀ DU LỊCH KHÁNH HÒA
Hãy là người đầu tiên biết cập nhật diễn biến mới nhất của Du Lịch Khánh Hòa!
Khánh Sơn: Mong sớm có tour trekking Tà Giang

Khánh Sơn: Mong sớm có tour trekking Tà Giang

26/09/2022
Mới đây, UBND huyện Khánh Sơn đã có báo cáo về kết quả khảo sát, trải nghiệm loại hình du lịch trekking Tà Giang, xã Thành Sơn (đi bộ đường dài, khám phá thiên nhiên). Qua đó, địa phương mong muốn các ngành chức năng của tỉnh có sự hỗ trợ, hướng dẫn ...
THEO DẤU CHÂN BÁC SĨ ALEXANDRE YERSIN

THEO DẤU CHÂN BÁC SĨ ALEXANDRE YERSIN

Nếu như có một người Pháp (gốc Thụy Sĩ) trong thời kỳ thuộc địa mà tất cả mọi người ở Việt Nam đồng lòng nhắc đến thì đó chính là bác sĩ Alexandre Yersin. Không biết bao nhiêu nhà văn, nhà nghiên cứu ...
06/08/2022
Triển khai xúc tiến du lịch Khánh Hòa tại Ấn Độ

Triển khai xúc tiến du lịch Khánh Hòa tại Ấn Độ

Nhằm tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, y tế, thông tin và truyền thông, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy kết nối quan hệ hợp tác, mở rộng thị trường tại Ấn Độ, UBND ...
13/09/2022