Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 25/8/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 8315/UBND-KT triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025. Các nội dung Kế hoạch được triển khai để thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 12/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu cụ thể là: Hàng năm ban hành kế hoạch hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng, xây dựng và triển khai cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nhằm tăng cường có hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình khuyến khích doanh nghiệp thực hiện quy tắc đạo đức ứng xử với người tiêu dùng, tiêu chí, chuẩn mực trong kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi ích người tiêu dùng. Bảo đảm 90% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ. Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ; khuyến kích kinh doanh, tiêu dùng bền vững. Nội dung triển khai gồm có: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường công tác đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện kết nối với các hệ thống tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc.

Về công tác tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao cho Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này. Sở Du lịch được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan đơn vị có liên quan kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và giá cả hàng hóa, dịch vụ phục vụ khách du lịch. Trước đó, để thuận lợi trong công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ khách du lịch, tháng 6/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Khu phố ẩm thực của Làng yến Mai Sinh
Dịch vụ đi bộ dưới biển ở Nha Trang được du khách ưu thích

 

Luyện Mạnh Cường – Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa


Tác giả: Luyện Mạnh Cường
Nguồn: nhatrang-travel.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin mới nhất
Thời tiết