Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Du lịch Khánh Hòa triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 – 08/6) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã có công văn hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch như sau:

Ngày Môi trường thế giới:

Tháng hành động vì môi trường năm 2023 Ngày Môi trường thế giới 05/6/2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution). Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa. Nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023, Sở Du lịch đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau: Treo băng rôn tại cơ sở kinh doanh (khuyến khích thiết kế từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) để hưởng ứng, đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 đạt tính lan tỏa cao. Lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền tại Phụ lục kèm theo Công văn số 2011/STNMT-CCBVMT ngày 23/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường (kèm theo Phụ lục). Cập nhật và tổ chức tuyên truyền đến toàn thể nhân viên tại cơ sở về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Chủ động tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tổ chức thu gom, phân loại, xử lý chất thải khu vực trong và ngoài cơ sở kinh doanh. Phát động Chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Bổ sung trang thiết bị phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tại các khu điểm du lịch, khu vui chơi giải trí...

Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam:

Năm 2023 Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay là “Planet Ocean: Tides are Changing” , dịch là “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi”. Với ý nghĩa Đại dương bao phủ phần lớn Trái đất nhưng mới một phần nhỏ các vùng biển được khám phá. Mặc dù cuộc sống của nhân loại phụ thuộc vào đại dương nhưng đại dương chỉ đang nhận được một phần nhỏ sự quan tâm của chúng ta. Mọi thứ trên Trái đất đang thay đổi, cả trên đất liền và đại dương bao la, sâu thẳm. Nhân loại cần cùng hành động, trân trọng và bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta. Gắn với chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2023, chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023 là “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo” nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/203. Để tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 – 08/6) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Du lịch đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau: Treo băng rôn tại cơ sở kinh doanh (khuyến khích sử dụng bằng các vật liệu thân thiện môi trường) để hưởng ứng, đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023. Lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền tại Phụ lục kèm theo Công văn số 1991/STNMTCCBHĐ ngày 22/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường (kèm theo Phụ lục). Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ trong việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo. Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch ven biển và trên đảo đề nghị tăng cường việc kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải nhựa, không thải rác thải nhựa ra môi trường.

Kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 –08/6) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đề nghị doanh nghiệp báo cáo về Sở Du lịch trước ngày 10/7/2023 để Sở Du lịch tổng hợp.

Lễ phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch năm 2020 tại Nha Trang

 

Luyện Mạnh Cường – Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa


Tác giả: Luyện Mạnh Cường
Nguồn: http://nhatrang-travel.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin mới nhất
Thời tiết