Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nha Trang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững

UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Kế hoạch số 8037/KH-UBND ngày 29/9/2023 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn thành phố. Kế hoạch được xây dựng nhằm phát huy, khai thác hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch của thành phố Nha Trang, đẩy mạnh và duy trì tốc độ tăng trưởng du lịch ổn định trong giai đoạn 2023-2030. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, phát triển hạ tầng du lịch, thu hút các nhà đầu tư; đảm bảo an toàn, an ninh, môi trường du lịch tại các khu, điểm du lịch. Huy động tối đa các nguồn lực tham gia; đề cao trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả giữa các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, phương án triển khai nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch. Quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa với thông điệp “Nha Trang - Khánh Hòa - Điểm đến văn minh và thân thiện”, tiếp tục khẳng định thương hiệu của du lịch Khánh Hòa. Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch thành phố Nha Trang phù hợp với định hướng và thực tiễn nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh trong thời gian đến.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 3360/KH-BCĐ ngày 11/4/2023 của Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa về phát triển du lịch Khánh Hòa theo Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ; Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội. UBND thành phố Nha Trang đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau: Đa dạng hóa hình thức, sản phẩm du lịch, chú trọng liên kết du lịch với các ngành khác trong chuỗi giá trị, gắn với phát triển xanh, bền vững và phương châm “Lấy trải nghiệm của khách du lịch là trung tâm”; Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế ban đêm tại tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030”; Triển khai nhiệm vụ Đề án Chiến lược kích cầu Du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030 thông qua các hoạt động xây dựng điểm đến và truyền thông. Trong đó, tập trung triển khai nhiệm vụ, giải pháp định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Tổ chức những chương trình sự kiện quy mô lớn mang tầm khu vực, quốc tế; Tập trung công tác quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa ra các nước trên thế giới; Đa dạng hóa các kênh xúc tiến quảng bá, cung cấp thông tin đến thị trường trọng điểm của du lịch; Nha Trang - Khánh Hòa; thực hiện các ấn phẩm, số hóa 3D các điểm du lịch trên địa bàn thành phố để phục vụ công tác quảng bá; Thực hiện Đề án “Phát triển sản phẩm Du lịch Khánh Hòa” gắn phát triển hệ thống các sản phẩm du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đặc sắc, đa dạng, đồng bộ, chất lượng cao; có giá trị gia tăng cao, thu hút thêm nhiều thị trường khách du lịch và thu hút đầu tư vào du lịch; đảm bảo tính bền vững và tính cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Tăng cường quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, chú trọng vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn phòng dịch; Phối hợp rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế chính sách bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch thành phố; Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở du lịch tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; Đảm bảo môi trường du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vỉa hè, lòng đường, đảm bảo thông thoáng, vệ sinh. Phát động phong trào, người dân ứng xử văn minh, phong trào mỗi người dân là một hướng dẫn viên, niềm nở với khách du lịch; Tăng cường kiểm tra, xử lý không để người ăn xin lang thang ở các khu, điểm du lịch; Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các khu phố ẩm thực, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh đường phố, lòng lề đường tại điểm kinh doanh, đấu tranh tố giác hành vi vi phạm quy định về vệ sinh, môi trường; Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2022 -2030” nhằm đảm bảo môi trường du lịch thuận lợi, an ninh, an toàn, thu hút khách du lịch trên địa bàn thành phố; Phát huy vai trò Trung tâm hỗ trợ Du khách: Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt quy chế phối hợp trong hoạt động hỗ trợ khách du lịch đến Nha Trang, trong đó chú trọng bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm như đeo bám, chèo kéo, trộm cắp, cướp giật và các vấn đề gây mất an ninh liên quan đến du lịch; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội, sự kiện lớn, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường tự nhiên tại các khu, điểm du lịch; Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm. Phối hợp rà soát, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn thành phố; Phối hợp với Sở, ban, ngành của tỉnh đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư các dự án du lịch có quy mô lớn trên địa bàn thành phố hỗ trợ phát triển du lịch; Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch các tỉnh, thành phố trong khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, các tỉnh, thành phố khác trong cả nước và quốc tế; Phối hợp với các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Duyên hải, Miền Trung và Tây Nguyên trong việc quy hoạch, định hướng phát sản phẩm du lịch phù hợp với tiềm năng, thế mạnh từng tỉnh, thành phố, từ đó kết hợp liên kết hợp tác các tỉnh, thành phố trong vùng; Phối hợp triển khai chương trình liên kết hành động với các tỉnh, thành phố khác trên cả nước nhằm xây dựng kế hoạch, phương án đón khách theo lộ trình phù hợp, khôi phục và phát triển du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội, các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long..Triển khai các hoạt động liên kết với các ngành, lĩnh vực như: thương mại, truyền thông để xúc tiến quảng bá.Tăng cường hợp tác công - tư trong quảng bá, xúc tiến du lịch; Chủ động mở rộng, nâng tầm mối quan hệ của thành phố với các địa phương, đối tác nước ngoài trên cơ sở phát huy lợi thế, tiềm năng về văn hóa, con người và hoạt động du lịch của thành phố để giới thiệu, quảng bá, thu hút khách du lịch; Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Phối hợp triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, du lịch thông minh trong hoạt động du lịch: Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch; Thực hiện Số hóa điểm đến Du lịch; Thực hiện xây dựng Bản đồ số Du lịch Khánh Hòa.

UBND thành phố Nha Trang cũng đã giao cho Phòng Văn hóa Thông tin thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và xã phường có liên quan để triển khai thực hiện, với mục tiêu đến năm 2030 du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, mang tính chuyên nghiệp cao, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống; Nha Trang - Khánh Hòa thực sự trở thành Trung tâm du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, là điểm đến du lịch đẳng cấp, hấp dẫn với tính cạnh tranh cao không chỉ trong nước mà còn trong khu vực và quốc tế. Cụ thể năm 2025 Nha Trang đón 3,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 3,3 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ du lịch đạt 34.095 tỷ đồng. Năm 2030 Nha Trang đón 5,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 5,1 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt 74.250 tỷ đồng.

Luyện Mạnh Cường – Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa


Tác giả: Luyện Mạnh Cường
Nguồn: http://nhatrang-travel.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin mới nhất
Thời tiết