Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn quy trình cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 01/7/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ một số chính sách hỗ trngười lao động và người s dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 23/2021/QĐ- TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/202 1 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Th tướng Chính ph quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đ kịp thời triển khai chính sách hỗ tr người sử dụng lao động vay vn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đảm bảo kịp thi, hiệu quả, đúng quy định, công khai, minh bạch, không để li dụng, trục li chính sách. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Khánh Hòa đã có công văn đề nghị các sở, ban, ngành và hiệp hội: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương, Giao thông vận tải, Du lịch, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Ban Quản lý khu Kinh tế Vân Phong, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa, Hội doanh nghiệp TrẻHiệp hội Vận tải ô tô Khánh Hòa tuyên truyền, ph biến chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động vay vốn tr lương ngừng việc, tr lương phục hi sn xuất kinh doanh để các doanh nghiệp, người s dụng lao động trên địa bàn tnh được tiếp cận vốn vay, đồng thời các đơn vị rà soát, nm bt thông tin doanh nghiệp, người sử dụng lao động, hội viên thuộc thm quyn quản lý có nhu cu, đủ điều kiện vay vn phản hồi qua địa chỉ mail: kehoachkhanhhoa@gmail.com hoặc s điện: 3.829.351 để Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Khánh Hòa nắm bắt thông tin, ch động liên hệ tư vn, hướng dẫn làm th tục hồ sơ theo quy định, kịp thời tiếp nhận h sơ, thm định và triển khai cho vay đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không đ lợi dụng, trục li chính sách.

Luyện Mạnh Cường – Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa


Tác giả: Luyện Mạnh Cường
Nguồn: nhatrang-travel.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin mới nhất
Thời tiết