Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình Techfest vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2022 tại Khánh Hòa

Thực hiện Kể hoạch số 5673/KH-UBND ngày 28/6/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ xây dựng, phát triển và vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 832/SKHCN ngày 17/6/2022 và Công vân số 898/SKHCN ngày 29/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể Tổ chức Chương trình Techfest Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nãm 2022 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhằm mục đích kiến tạo và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa nói riêng và Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung, phát huy các tiềm năng phát triến kinh tế - xã hội của địa phương với các mục tiêu cụ thể: nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các cấp, ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, cộng đồng doanh nghiệp, các tố chức, cá nhân chủ thế của hệ sinh thái; hình thành tư duy đối mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao năng lực các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung (các doanh nghiệp khởi nghiệp, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo). Trong đó yêu cầu triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 phù hợp với điều kiện và tinh hình thực tiễn của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói chung. Thúc đẩy phát triển khởi nghiệp đối mới sáng tạo trong một số lĩnh vực, như: kinh tế biển đảo gắn liền với an ninh quốc phòng, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, công nghệ tiên phong và các sản phẩm sáng tạo. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và tạo sự đồng bộ trong công tác phối họp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các to chức chính trị - xã hội; thu hút được sự quan tâm tham gia của các nhà khoa học, các đơn vị hoạt động khoa học và công nghệ, đoàn thanh niên, phụ nữ, doanh nghiệp, nông dân, công nhân, học sinh, sinh viên. Vận động các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư cá nhân, nhà tài trợ trong và ngoài khu vực tham gia.

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: N.Huy
Nguồn: http://nhatrang-travel.com
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin mới nhất
Thời tiết