Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Công ty TNHH Rice Tours Việt Nam

Công ty TNHH Rice Tours Việt Nam

Số 44 đường Đồng Khởi, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh
0367 460 941
ricetoursvietnam@gmail.com

Tên công ty: Công ty TNHH Rice Tours Việt Nam 

Địa chỉ: Số 44 đường Đồng Khởi, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh 

Điện thoại: 0367 460 941

Email: ricetoursvietnam@gmail.com


Nguồn: Sở Du lịch Khánh Hòa