Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Công ty TNHH Dolce Vita Travel

Công ty TNHH Dolce Vita Travel

Tổ dân phố Mỹ Á, P. Ninh Thủy, TX Ninh Hòa
0935898962
thuy.universalgroup@gmail.com

Tên công ty: Công ty TNHH Dolce Vita Travel 

Địa chỉ: Tổ dân phố Mỹ Á, P. Ninh Thủy, TX Ninh Hòa 

Điện thoại: 0935898962

Email: thuy.universalgroup@gmail.com

Nguồn: Sở Du lịch Khánh Hòa