Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Biển Việt

Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Biển Việt

446 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang
0258.3527479
info@vinaseatour.com

Tên công ty: Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Biển Việt 

Địa chỉ: 446 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang 

Điện thoại: 0258.3527479

Email: info@vinaseatour.com


Nguồn: nhatrang-travel.com