Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

"Công ty TNHH Dịch vụ Du  lịch Bờ Biển Vàng "

"Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bờ Biển Vàng "

"36 Mê Linh, phường Tân Lập, TP Nha Trang "
0258.6252515
dieuhanh.bobienvang@gmail.com

Tên công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Du  lịch Bờ Biển Vàng

Địa chỉ: 36 Mê Linh, phường  Tân Lập, TP Nha Trang 

Điện thoại: 0258.6252515

Email:  dieuhanh.bobienvang@gmail.com


Nguồn: nhatrang-travel.com