Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Khách sạn Vesna

Khách sạn Vesna


Email : info@vesnahotel.com

Điện thoại:  (0258).3.885.858


Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn: www.nhatrang-travel.com