Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

KHÁCH SẠN POTIQUE NHA TRANG

KHÁCH SẠN POTIQUE NHA TRANG


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn 5 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Quyết định số: 467/QĐ-TCDL ngày 29/3/2022: QĐ công nhận.pdf

Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: +84 258 3556 999

Email: reservation@potiquehotel.com

Website: www.potiquehotel.com


Nguồn: www.nhatrang-travel.com