Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Radisson Blu Cam Ranh Resort

Radisson Blu Cam Ranh Resort


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn 5 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Quyết định số: 45/QĐ-TCDL ngày 16/01/2020

Email: reservations.rcrb@radisson.com

Điện thoại: (0258). 3.993.666⁠


Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn: www.nhatrang-travel.com