Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Khách sạn Regalia Gold

Khách sạn Regalia Gold


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn 5 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Quyết định số: 39/QĐ-TCDL ngày 14/01/2020

Email: info@regaliagoldhotel.com

Điện thoại: (0258). 3.599.999


Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn: www.nhatrang-travel.com