Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Khách sạn Queen Ann

Khách sạn Queen Ann


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn 5 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Quyết định số: 836/QĐ-TCDL ngày 26/11/2019: QĐ công nhận.pdf

Địa chỉ: 100 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: (+84) 2583 597 888

Email: sm@queenannnhatrang.com

Website: www.queenannnhatrang.com


Tác giả: Tiến Phát
Nguồn: www.nhatrang-travel.com