Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang

Khách sạn Mường Thanh Luxury Nha Trang


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn 5 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Đính kèm Quyết định:QĐ 62.pdf

Email: sales@nhatrangcentre.muongthanh.vn

Điện thoại: (0258).3. 898.888


Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn: www.nhatrang-travel.com