Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Cham Oasis (Luxury Resort Condotel & Villas)

Cham Oasis (Luxury Resort Condotel & Villas)


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn 5 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Đính kèm Quyết định: QD 149.pdf

Email: info@chamoasis.vn

Điện thoại: (0258).3. 827.827


Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn: www.nhatrang-travel.com