Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Khách sạn Red Sun

Khách sạn Red Sun


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn 4 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Đính kèm Quyết định: QD 711.pdf

Email: sm@redsunnhatranghotel.com

Điện thoại: (0258) 3.524.135


Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn: www.nhatrang-travel.com