Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Khách sạn Selena

Khách sạn Selena


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn 3 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Đính kèm Quyết định: QD DI 307.signed.pdf

Email: kt.saigonhotel@gmail.com

Điện thoại: (0258)3.527.910

 

 


Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn: www.nhatrang-travel.com