Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Khách sạn Hải Âu

Khách sạn Hải Âu


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn 3 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Đính kèm Quyết định: QD DI 187.signed.pdf

Email: haiauhotelnt@vnn.vn

Điện thoại:(0258)3.521.333


Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn: www.nhatrang-travel.com