Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Khách sạn Châu Loan

Khách sạn Châu Loan


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn 3 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Đính kèm Quyết định: QD DI 62.signed.pdf

Email: sales@chauloanhotel.com

Điện thoại: (0258).3.838.938


Tác giả: Thanh Thảo
Nguồn: www.nhatrang-travel.com