Sở Du lịch tỉnh Khánh hòa

Cổng thông tin Du lịch Khánh hòa

Khách sạn Paragon

Khách sạn Paragon


Được công nhận Đạt tiêu chuẩn 3 sao, trong thời hạn (05) năm kể từ ngày ký.

Đính kèm file quyết định: QD DI 123.signed.pdf

Email: info@paragonhotel.com.vn

Điện thoại: (0258).2.215.215 –  6.261.177


Tác giả: T.T
Nguồn: www.nhatrang-travel.com