Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   ???NG DY NNG TRUNG TM H? TR? KHCH DU L?CH: 0947.528000 - EMAIL: hotrodukhachnhatrang@gmail.com   
Trang chủ
GI?I THI?U
B?N TIN
?I?M ??N
D?CH V?
Album ?nh
THNG TIN C?N THI?T
NGHIN C?U - TRA C?U
THNG TIN LIN H?
 Xy d?ng mi tr??ng du l?ch khng khi thu?c l
Cập nhật: Thứ ba, 4/12/2018
 

Th?c hi?n quy ??nh c?m ht thu?c l t?i cc khu v?c b?n tu, b?n c?ng, trn cc ph??ng ti?n cng c?ng, th?i gian qua, Ban Qu?n l v?nh Nha Trang ? tri?n khai nhi?u ho?t ??ng truy?n thng v? tc h?i c?a thu?c l t?i khu v?c B?n tu Du l?ch C?u ? (ph??ng V?nh Nguyn, TP. Nha Trang) nh?m nng cao th?c cho cn b?, nhn vin v hnh khch.


Hi?n nay, t?i khu v?c B?n tu Du l?ch C?u ? v c?ng Nha Trang c 451 ph??ng ti?n th?y ho?t ??ng; trong ? c h?n 200 ph??ng ti?n ho?t ??ng du l?ch th??ng xuyn ??a khch ra ??o tham quan. Ngoi vi?c ??m b?o an ton cho khch ?i v ??n, Ban Qu?n l v?nh Nha Trang cn ch tr?ng ??y m?nh cng tc tuyn truy?n Lu?t Phng ch?ng tc h?i thu?c l (PCTHTL). T?i B?n tu Du l?ch C?u ?, ban ? tri?n khai l?p cc bi?n c?m ht thu?c l t?i cc khu v?c nh ch? c?a khch, nh?ng v? tr d? nhn th?y; ??ng th?i, pht cc n?i dung tuyn truy?n v? PCTHTL trn h? th?ng loa pht thanh n?i b? c?a b?n v?i t?n su?t 3 ngy/tu?n. Ngoi ra, yu c?u cc ??n v?, doanh nghi?p g?n bi?n c?m ht thu?c trn cc tu ch? khch du l?ch. Tuy nhin, hi?n vi?c g?n bi?n c?m ht thu?c trn cc tu du l?ch ch?a ???c ??ng b?, ch? m?i c kho?ng 60% ph??ng ti?n th?c hi?n.


?a s? khch du l?ch trn tu ??u ch?p hnh t?t vi?c c?m ht thu?c l.

Song song ?, ?? nng cao ki?n th?c tuyn truy?n Lu?t PCTHTL, Ban Qu?n l v?nh Nha Trang th??ng xuyn c? cn b? tham gia cc l?p t?p hu?n. Trong ?, c l?p t?p hu?n h??ng d?n th?c thi mi tr??ng du l?ch khng khi thu?c l do Ban ch? ??o PCTHTL TP. Nha Trang ph?i h?p v?i Qu? PCTHTL (B? Y t?) t? ch?c. T?i l?p t?p hu?n, cc cn b? ban qu?n l, doanh nghi?p, ch? tu ???c cung c?p ki?n th?c v? tc h?i c?a vi?c ht thu?c l ch? ??ng, th? ??ng, t?i cc ??a ?i?m du l?ch; th?c tr?ng ht thu?c l t?i Vi?t Nam v trn ??a bn t?nh; ??c bi?t l ngh?a c?a vi?c xy d?ng mi tr??ng du l?ch khng khi thu?c l


Qua t?p hu?n, h?u h?t doanh nghi?p ??u ??ng tnh v cam k?t th?c hi?n xy d?ng mi tr??ng du l?ch khng khi thu?c; qun tri?t t?t c? nhn vin ph?c v? trn tu trong khi lm vi?c khng ht thu?c l v h??ng d?n khch du l?ch tun th? Lu?t PCTHTL nh?m gp ph?n mang ??n hnh ?nh ??p cho ngnh Du l?ch t?nh. Anh Nguy?n V?n Anh - h??ng d?n vin du l?ch cho bi?t: Ti th?y trn nhi?u tu du l?ch ??u ???c g?n bi?n c?m ht thu?c l hay Nha Trang - thnh ph? khng khi thu?c. Hnh khch khi ng?i trn tu mu?n ht thu?c l th??ng s? h?i nhn vin c ???c php ht hay khng; hnh khch no mu?n ht, nhn vin s? h??ng d?n d?ch chuy?n ra pha sau m?n tu ?? ht. Tuy trn tu ch?p hnh kh t?t nh?ng t?i khu v?c b?n v?n cn nhi?u hnh khch v ng??i lao ??ng ht thu?c; th?m ch nhi?u ng??i cn v?t tn thu?c b?a bi ra sn, d??i bi?n.


ng ?inh V?nh Ti?n - Ph Tr??ng ban Qu?n l v?nh Nha Trang cho bi?t: Cng tc tuyn truy?n Lu?t PCTHTL t?i b?n v trn cc ph??ng ti?n th?y v?n cn nhi?u kh kh?n v h?n ch?. Bn c?nh m?t s? ??n v? ch?p hnh t?t vi?c g?n cc bi?n c?m ht thu?c l trn ph??ng ti?n th?y, v?n cn m?t s? ph??ng ti?n v m?t b? ph?n ng??i lm vi?c trn cc ph??ng ti?n th?y ch?a ch?p hnh vi?c c?m ht thu?c l. Trong khi ?, do m?t b?ng r?ng, s? l??ng ng??i lm vi?c trn ph??ng ti?n th?y r?t l?n nn ban ch?a qu?n l h?t. Ngoi ra, v?n c nh?ng ng??i lao ??ng (b?c x?p, xe m...) th??ng xuyn c m?t t?i b?n cn ht thu?c l t?i n?i cng c?ng. Th?i gian t?i, ban s? ti?p t?c kh?c ph?c nh?ng h?n ch? trn; ??ng th?i s? tri?n khai m?nh m? cng tc tuyn truy?n PCTHTL t?i B?n tu Du l?ch C?u ?, trn cc ph??ng ti?n th?y, gp ph?n xy d?ng Nha Trang - thnh ph? du l?ch khng khi thu?c l.

K.H


Source: baokhanhhoa.com.vn Hits: 238
 

More
Thông tin doanh nghiệp
Đang xây dựng
Booking.com
  
  
  Copyright © 1998 - 2009 - Bản quyền thuộc Sở Du lịch Khánh Hòa
Chịu trách nhiệm nội dung: Luyện Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa.
Giấy phép số 16/GP-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa Cấp ngày 13/12/2016
Thiết kế: Trung tâm Thông tin Du lịch - Tổng cục Du lịch
Hit counter 2019: 1163162
Online: 16